Ann-Katrine Engström AB

Ledarskap, medarbetarskap och det däremellan

Kontakt

Jag arbetar med team- och ledarutveckling i företag och organisationer. I första hand arbetar jag med hur vi påverkar och påverkas av varandra. Målet i mitt arbete är ökad förståelse: Förståelse för sig själv och sina reaktioner, förståelse för andra och förståelse för den situation man befinner sig i.

Jag erbjuder
– Individuell ledarutveckling/ledarstöd
- Ledningsgruppsutveckling
- Arbetsgruppsutveckling med fokus på samarbete
- Medarbetarutveckling
- Föreläsningar och kurser

Jag har arbetat med människors utveckling i hela mitt yrkesliv. Inledningsvis inom socialt arbete med ungdomar och deras familjer. I drygt tio år arbetade jag som chef inom detta område. 2005 examinerades jag som UGL-handledare och har sedan dess arbetat som ledarskapskonsult och förändringsledare i såväl privata som kommunala verksamheter. Jag har också utvecklat kurser och ledarprogram i feedback, förtroende och förändringsledning. Jag strävar efter att förmedla kunskap på ett begripligt sätt och har utvecklat modeller som beskriver områden och processer som ibland uppfattas som svåra.

Mina kundrelationer bygger jag på förtroende genom pålitlighet, engagemang och öppenhet. Företag och kommuner som anlitar mig är bland andra:

Scandic
Dräger Safety
BoråsBorås TME AB
Kronofogdemyndigheten
Länsstyrelsen
Tillt
Vide Juristfirma
Ale kommun
Borås Stad
Kungälvs kommun

I upphandlingar eller större uppdrag samarbetar jag med Fyra & Partners eller någon av konsulterna i mitt nätverk.

Kunder säger
”Ann-Katrine kom till oss under en svår och komplex situation men hon var alltid kompetent, engagerad, positiv, motiverande och till stort stöd och hjälp både för den enskilde personen och inom gruppen. Ann-Katrine är rak och okomplicerad till sin person men med en mjuk framtoning, vilket hos oss var mycket uppskattat och givande.”

”Med ledarstöd tillsammans med Ann-Katrine ser jag lösningar istället för hinder, det omöjliga känns efter coachningen betydligt mer möjligt. Upplever att jag har växt som ledare och hittat mitt fokus och hur jag skall prioritera min tid för att kunna vara ett stöd och driva/leda gruppen framåt. Jag upplever ett stort engagemang från Ann-Katrine och tillgänglighet vilket jag värderar högt i ett samarbete.”

”Jag upplever Ann-Katrine Engströms arbete som mycket professionellt och genomtänkt. Samtliga medarbetare har fått stort stöd och konkreta verktyg som varit specialanpassade utifrån respektive situation. Hennes arbete har varit mycket viktigt.”

”Grupputveckling med stöd av Ann-Katrine är en investering som ger långsiktiga resultat”

 

Hör av dig så bokar vi ett första möte!

 

Ann-Katrine Engström AB
Telefon: 031-33 11 500
Mobil: 076-76 11 011

email: info(snabel-a)akengstrom.se

En annan sida av Ann-Katrine

 

Foto: K.Wilhelmsen

copyright © 2016 akengstrom.se

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>