Ann-Katrine Engström AB

Ledarskap, medarbetarskap och det däremellan

Jag arbetar med organisations- och ledarutveckling i privat och offentlig sektor. Målet med mitt arbete är ytterst att skapa förutsättningar för goda resultat. Detta uppnår jag genom att utveckla ledningsgrupper, ledarskap och/eller samarbete i organisationen. Min övertygelse är att människor presterar som bäst när de känner sig trygga och delaktiga.

Jag erbjuder:
Ledningsgruppsutveckling
Ledarutveckling på strategisk och operativ nivå
Individuell chefshandledning
Grupputveckling med fokus på samarbete
Föreläsningar och workshops

Jag har arbetat med människors utveckling i hela mitt yrkesliv. Inledningsvis inom socialt arbete med ungdomar och deras familjer. I drygt tio år arbetade jag som chef inom detta område. 2005 examinerades jag som UGL-handledare och har sedan dess arbetat som ledarskapskonsult och förändringsledare i såväl privata som kommunala verksamheter. Jag har också utvecklat kurser och ledarprogram i kommunikation, feedback, förtroende och förändringsledning. Jag strävar efter att förmedla kunskap på ett begripligt sätt och har utvecklat modeller som beskriver områden och processer som ibland uppfattas som svåra.

Licenser och verktyg:
– UGL (Utveckling Grupp och Ledare) Handledare sedan 2005
– UL (Utvecklande Ledarskap) Handledare sedan 2016
– IL (Indirekt Ledarskap) Handledare sedan 2018
– MTAM (Management Team Assessment Model)
Mätning av ledningsgruppers effektivitet
– Harrison Assessments. Utvecklings och rekryteringsverktyg

Mina kundrelationer bygger jag på förtroende genom pålitlighet, engagemang och öppenhet. Företag och kommuner som anlitat mig är bland andra:

 • Scandic
 • Dräger Safety
 • AFRY (ÅF)
 • BoråsBorås TME AB
 • Kronofogdemyndigheten
 • Länsstyrelsen
 • Tillt
 • Vide Juristfirma
 • Ale kommun
 • Borås Stad
 • Kungälvs kommun
 • MAN Energy Solutions

I större uppdrag samarbetar jag med konsulter i mitt nätverk.

Kunder säger

Ann-Katrine kom till oss under en svår och komplex situation men hon var alltid kompetent, engagerad, positiv, motiverande och till stort stöd och hjälp både för den enskilde personen och inom gruppen. Ann-Katrine är rak och okomplicerad till sin person men med en mjuk framtoning, vilket hos oss var mycket uppskattat och givande.

Med ledarstöd tillsammans med Ann-Katrine ser jag lösningar istället för hinder, det omöjliga känns efter coachningen betydligt mer möjligt. Upplever att jag har växt som ledare och hittat mitt fokus och hur jag skall prioritera min tid för att kunna vara ett stöd och driva/leda gruppen framåt. Jag upplever ett stort engagemang från Ann-Katrine och tillgänglighet vilket jag värderar högt i ett samarbete.

Jag upplever Ann-Katrine Engströms arbete som mycket professionellt och genomtänkt. Samtliga medarbetare har fått stort stöd och konkreta verktyg som varit specialanpassade utifrån respektive situation. Hennes arbete har varit mycket viktigt.

Grupputveckling med stöd av Ann-Katrine är en investering som ger långsiktiga resultat

Hör av dig så bokar vi ett första möte!


Kontakta mig

Ann-Katrine Engström AB
Telefon: +46(0)76-76 11 011

Email: info(snabel-a)akengstrom.se

En annan sida av Ann-Katrine